PREMIS CULTURÀLIA

 

La composició del Jurat:

1. El senyor president del Centre de Cultura
2. Un membre de la Junta del Centre
3. Un soci del centre
4 i 5  Per l’Ajuntament de la ciutat: el Sr. Regidor de Cultura i un regidor anomenat
         per l’alcalde o alcaldessa
6.   Pel Consell Comarcal de l’Urgell el/la Presidenta/dent
7.   El President/a de la Cambra de Comerç
8.   Un/a membre rellevant del món de l’art i la cultura
9.   Un/a ciutadà(na del món de l’associacionisme targarí
10. El Secretari/a amb veu i vot.