ELS CERCLES DEL DIJOUS

És a partir de 1970 quan es té coneixença d'alguna trobada amb varies persones, per tractar algun tema en comú i a la vegada poder-lo debatre amb diferents opinions. El 3 de desembre de 1970, s'inicien "Els Cercles del Dijous", fou la primera denominació.

Tot deguit s'exposa una relació que tenim, de moment, fins el maig de 1972.

Com en altres temes d’aquesta pàgina web ens està passant, per no esperar arribar a la data que correspon, tot cercant la història del Centre Comarcal de Cultura, anirem introduint dades més recents que tenim de les tertulies. Concretament des de 1998, i n’hi ha moltes.

 

LES TERTÚLIES DEL DIJOUS

El passat mes de juny de 1998, el Centre Cultural donava inici a una nova activitat adreçada a afavorir la relació social i l’intercanvi d’opinions, idees i suggeriments relacionats amb un tema concret, determinat prèviament. Naixien LES TERTÚLIES DELS DIJOUS.
Amb aquestes primeres trobades prenia forma una iniciativa de l’actual junta per fomentar el diàleg vers qüestions concretes de la vida targarina o que ens puguin atènyer directament, amb l’ànim de crear un fòrum assidu  de debat, sense altra pretensió que la de recuperar l’esperit instructiu, informatiu i de retrobament amb els amics que comporta “la tertúlia”, i que dissortadament s’ha perdut en els darrers temps.
Per il•lustrar cada tertúlia amb major coneixement de causa es convidarà la persona o persones més avesades en el tema, a les quals volem agrair, de bon antuvi, la seva col•laboració.

 

Els Cercles del Dijous des de 1970
 

DATA  TEMA PONENT O PONENTS
26 febrer de 1970 Verdú Ramon Boleda Cases (Alcalde de Verdú)
3 desembre de 1970 Tàrrega i els seus noms de lloc Sr. Ramon Novell i Andreu
4 de febrer de 1971 La dona actual i la seva promoció Mossèn Emili Torné
30 de setembre de 1971 Apropar els nens i el jovent al cant coral Sr. Josep Cercós
14 d'octubre de 1971 Heràldica, Genealogia i Nobiliària Sr. Josep Saurina
Novembre de 1971 Els targarins de portes enfora Sr. Antoni Prats
9 de desembre de 1971 La Joventut Sr. Maria Ripoll de Ramon
13 de gener de 1972 L'esport a Tàrrega Sr. Josep Maria Grau Pujol
27 de gener de 1972 Els Ovnis Sr. Jaume Anglí
10 de febrer de1972 Entitats Locals Sr. Baldomero Trepat
24 de febrer de 1972 Misteris de la ment humana Dr. Tomàs Ribas Tarròs
2 de març de 1972 Tàrrega i el seu urbanisme Sr. Josep Castellà Formiguera
9 de març de 1972 Psicologia Rv. Pare Calasanz Balagué
23 de març de 1972 Poesia abstracta Sr. Gregori Satorres
6 d'abril de 1972 Curiositats Etimològiques Sra. Teresa Felip de Trepat
20 d'abril de 1972 Agrupacions Humanes Mossèn Emili Torné
4 de maig de 1972 Arqueologia Sr. Joan Tous Sanabra
25 de maig de 1972 Primeres coses de Tàrrega Sr. Ramon Novell i Andreu
4 de juny de 1998 Municipi i Societat Frederic Gené
18 de juny de 1998

La Unió Esportiva Tàrrega

Jaume Ramon, Antoni Tasies i Xavier Robinat. Expresidents de la U.E.T. i membres de l’actual Junta. 
16 de juliol de 1998 Targarins al Tercer Món Germana Maria Glòria Martí, missionera al Congo
30 de juliol de 1998 El Tour, més que una cursa? Sr. Manonelles i Jaume Vilamajó
27 d'octubre de 1998

El Císter (amb motiu del 4art aniversari de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega)

Gener Gonzalvo i Bou
5 de novembre de 1998 On va l'Economia? Imma Peláez, Antoni Figueras, Josep Manuel Busquets, economistes; Silvia Falip, presidenta Cambra de Comerç. Moderador, Manuel Medrano.
19 de novembre de 1998 Camins de la Joventut Noelia Lardiez, Albert Mayench, Marc Rosselló, Jordi Armengol, Gerard Caro, Francesc  Gasull, Carles Domingo i Anna Castellà. Moderador, Miquel Millà.
3 de desembre de 1998 Què pensen els targarins? Frederic Gené, alcalde de Tàrrega; Gaspar Calderó, alcalde de Claravalls; Joan Pujal, president FAVT; Miquel Àngel Mingote, 1er Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tàrrega; Xavier Talavera, regidor  d’IC i Núria Robert, presidenta de Foment Targarí.
17 de desembre de 1998 Metròpolis versus Comarques Anna Todo, resident a l’Albió; Jordi Martí, resident a Llimiana i Núria Robert, presidenta de Foment Targarí (tots ells amb la característica que havien vingut de la metròpoli de Barcelona) 
21 de gener de 1999 Comunicació o Aïllament Josep Cos, Fabio Sànchez, Joan Ribó, Carles Campabadal i Ramo Massons
28 de gener de 1999 El futur del tren a Tàrrega Frederic Gené, alcalde de Tàrrega; Antoni Morros, alcalde de Sant Guim i Teresa Cunillera,diputada al Congrés.
4 de març de 1999 És el Barça més que un Club? Josep Cos, Fabio Sànchez, Joan Ribó, Carles Campabadal, Ramon Massons
8 d'abril de 1999 Ha assolit la dona, la plena igualtat? Anna Gonzalez, mestra i estudiant; Elisabet Martínez, directora del IES. Alfons Costafreda; Montserrat Roca, presidenta de Dones Arrel; Roser Torruella, empresària; Josefina Travesset, empresària; Gumer Udi, advocada i moderadora; Anna Castellà, publicista. (TOT DONES)
8 de maig de 1999 El Dret, la poesia de la vida  Homenatge-Centenari del naixement de Ramon Maria Roca Sastre (1899-1999). Maria Antonia Boncompte, Ramon Clèries, Josep Lluís Costa, Eduard Montiu, Lluís Padullés, Antoni Palou i la Sra. Neus Vidal fillola de Ramon M Roca i Sastre. Moderador, Sr. Joan Bernà Xirgó.
27 de maig de 1999 Aspectes de la vida en el Japó actual Ken Sano 
3 de juny de 1999 Federació d'associacions de veïns de Tàrrega. Frederic Gené, per CIU; Mercè Bacardi per PSOE; Joan Fornsubirà, per IC-Verds; Antonio Ribalta, pel PP; Joan Amézaga, pels AIPN-Plataforma Independent; Pere Joan Martí, per ERC i Xavier Mayora per IND dels pobles
28 d'octubre de 1999 La cultura del vi Josep Borrell, president de l’IEI; Carles de Ahumada, de la Coop. L’Olivera de Vallbona de les Monges; Ramon Boleda i Ramon Escriba de Verdú; Josep Maria Costa, vinater; Manela Gonzalez, tècnica del DARP i Santi Torres, metge.
desembre 1999  Neix l’ATT, Agrupació Astronòmica de Tàrrega com a nova secció del Centre Cultural de Tàrrega

La promou tres afeccionats a l’Astronomia (Miquel Bailac, Josep M Bosch i Miquel Uroz)